اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

طناب کشی درس نیرو و ورزش/شعبه۳

طناب کشی درس نیرو و ورزش/شعبه۳
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

جشن یلدای ۱۳۹۷

جشن یلدای ۱۳۹۷
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

بازارچه کارآفرینی هنرجویان هنرستان ناشنوایان میر، اسفند ۱۳۹۶

بازارچه کارآفرینی هنرجویان هنرستان ناشنوایان میر، اسفند ۱۳۹۶
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

امروز درمدرسه ازمورچه ها آموختیم

امروز درمدرسه ازمورچه ها آموختیم