امروز درمدرسه ازمورچه ها آموختیم
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
طناب کشی درس نیرو و ورزش/شعبه۳
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

بازارچه کارآفرینی هنرجویان هنرستان ناشنوایان میر، اسفند ۱۳۹۶