4 شعب مجموعه نوید

دبستان دخترانه راه نوین نوید شعبه 1

تخصصی پایه اول،دوم،سوم

اصفهان، خیابان مشتـاق دوم، بعد از بلـوار مهر جنب بلـوار لاله غربی

ایمیل : info@rahenovinnavid.com

تلفن : 32616080، 32616050، 32617050

دبستان دخترانه راه نوین نوید شعبه 2

تخصصی پایه چهارم و پنجم

اصفهان، خيابان آبشار دوم، در امتداد پل غدير,كوچه شهيد غفراللهی

ایمیل : info@rahenovinnavid.com

تلفن : 36303917، 36303918

دبستان دخترانه راه نوین نوید شعبه 3

تخصصی پایه ششم

اصفهان، خیابان آبشار اول کوچه سازمان حج و زیارت

ایمیل : info@rahenovinnavid.com

تلفن : 36630119، 36624961، 36619016

پیش دبستانی مستقل راه نوین نوید

پیش دبستانی

اصفهان، خيابان آبشـار دوم، در امتداد پل غـدير ,كوچه شهيد غفراللهی

ایمیل : info@rahenovinnavid.com

تلفن : 36305857، 36308433

مجموعه نوید در شبکه های اجتماعی

موسسه آموزشی نوید

موسسه آموزشی راه نوین نوید به عنوان یک مدرسه هوشمند با ایجاد محیطی پویا و جذاب موجب شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیتهای فردی و جمعی دانش آموزان می شود. تاکید بر مهارت های فکرکردن ، تدریس ارزش ها ، فراهم کردن محیط یاددهی و یادگیری تعاملی ، فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برای استعدادهای مختلف ، تکیه بر بکارگیری فناوریهای نوین در آموزش و آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده از جمله خط مشی ها و نکات برجسته دبستان نوید می باشد

پیام خود را ارسال کنید